Integritetspolicy

Introduktion

Göteborg Jazz Orchestras mål är att du ska känna dig säker på att din personliga integritet respekteras och att dina personuppgifter behandlas korrekt. Vi tar ansvar för att personuppgifter som behandlas av Göteborg Jazz Orchestra endast används för avsedda ändamål och skyddas mot obehörig åtkomst. All behandling av personuppgifter inom Göteborg Jazz Orchestra sker i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning. Inom EU/EES gäller dataskyddsförordningen (GDPR) från 25 maj 2018.

Personuppgiftsansvarig
Föreningen Göteborg Jazz Orchestra, org.nr. 802521-1940, är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som du lämnar till oss eller direkt till oss på något annat sätt, tex. genom e-mail eller telefon.

Vilka personuppgifter hanterar vi?
När du fyller i ett formulär blir du ombedd att lämna ifrån dig information. Då kan vi komma att be om följande personuppgifter:

Namn
Adress
E-postadress
Telefonnummer

Det är viktigt att de uppgifter vi behandlar om dig är korrekta. Om du byter telefonnummer, e-postadress eller annan kontaktinformation eller upptäcker att uppgifter vi har om dig är felaktiga har du rätt att begära att vi rättar dem.

Ändamålen med behandlingen av personuppgifter
För att kunna ta emot beställningar på våra produkter behöver vi samla in information om dig för våra frakthandlingar. Vi samlar även in kontaktinformation via våra kontaktformulär för att kunna återkoppla till dig på ett personligt sätt.

Vem har tillgång till dina personuppgifter?
Dina uppgifter kommer hanteras av oss på Göteborg Jazz Orchestra och sparas i vår databas. Vi kommer inte att sälja, dela eller på annat sätt sprida dina personuppgifter till tredje part.

Hur länge lagrar vi dina personuppgifter?
Göteborg Jazz Orchestra kommer att behålla dina uppgifter 24 månader efter beställning eller begärd kontakt. När den tiden har passerats kommer dina personuppgifter att raderas.

Dina rättigheter
Du kan kontakta oss när som helst om du vill ändra, ta bort eller få information om dina uppgifter. Du har även rätt att inge klagomål till tillämplig tillsynsmyndighet (Dataskyddsinspektionen) om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid med tillämplig personuppgiftslagstiftning.

Kontakt
Föreningen Göteborg Jazz Orchestra, c/o Mats Eklund, Rörflatsvägen 7, 427 40 Billdal
info@goteborgjazzorchestra.se
070-864 88 96

Uppdaterad 2021-09-06